Webshop oldalsó gombNewsletter oldalsó gomb

Lubrifianti

Firma Agip şi-a făcut o pasiune din depăşirea continuă a performanţelor proprii şi ale altora, fă-când în permanenţă apel la cele mai noi tehnologii. Read More Ca urmare, produsele pe care le oferim, de la com-bustibili la lubrifianţi şi produse speciale (antigel, protecţie anticorozivă ş.a.), satisfac cele mai înalte exi-genţe ale utilizatorilor din întreaga lume. Luând în considerare doar domeniul lubrifianţilor, trebuie să semnalăm preocupările noastre în câteva direcţii principale: reducerea consumului de ulei, a celui de com-bustibil şi a emisiilor poluante; prevenirea poluării mediului ambiant; micşorarea riscului de îmbolnăvire a muncitorilor. Pentru îndeplinirea cerinţelor menţionate, personalul de cercetare din cadrul firmei a reuşit formularea unor lubrifianţi cu caracteristici fizico-chimice şi proprietăţi de performanţă deosebite.

Reducerea consumului de ulei se poate obţine în câteva moduri, unele dintre acestea fiind prezen-tate în continuare.

  • Prin utilizarea, în cazul motoarelor cu ardere internă, în locul uleiurilor ’’monograd’’ (SAE 30, 40 etc.) a celor ’’multigrad’’ (SAE 0W/30, 5W/40 etc.). Explicaţia constă în faptul că la viteze de forfecare ridicate, cum sunt cele dintre piston şi cilindru, se produce o scădere temporară a vis-cozităţii datorită prezenţei amelioratorului de indice de viscozitate, deci a grosimii peliculei de ulei şi, ca urmare, a cantităţii de ulei pătruns în camera de ardere.
  • Folosirea unor uleiuri de bază sintetice, cu volatilităţi scăzute.
  • Utilizarea unor uleiuri de bază (minerale sau sintetice) realizate prin tehnologii ultramoderne şi  aditivarea antioxidantă corespunzătoare, asigură prelungirea duratei de viaţă a lubrifiantului finit.

Micşorarea consumului de combustibil se poate obţine prin utilizarea unor uleiuri pentru motoare şi transmisii, special formulate. În acest scop, un ulei de motor trebuie, în principal, să asigure o variaţie cât mai redusă a viscozităţii în intervalul temperaturilor de funcţionare a motorului. Sunt necesare deci, uleiuri care să acopere mai multe clase de viscozitate SAE (’’multigrade’’) şi să posede indici de visco-zitate cât mai ridicaţi. Evident, aceşti lubrifianţi trebuie să posede şi proprietăţi lubrifiante deosebite. Aceleaşi observaţii sunt valabile şi pentru uleiurile destinate transmisiilor autovehiculelor. Uleiurile res-pective trebuie să fie suficient de fluide la temperaturi scăzute (pentru a reduce frecările până la atingerea temperaturilor de regim), să posede o anumită valoare minimă pentru viscozitate la temperatura de lucru şi să conţină aditivi specifici care să asigure o reducere semnificativă a coeficientului de frecare.

Firma noastră produce astfel de lubrifianţi, dintre care, putem menţiona:

* uleiuri pentru motoare – AGIP 7004 (5W/40), 7007 (0W/30), 7008 (5W/30), Extra HTS (5W/40), Formula LL DC (5W/30), Formula B01 (0W/30), Sigma TFE (10W/40), Sigma Super TFE (10W/40), Sigma Ultra Plus TFE (10W/40), Sigma Trucksint TFE (5W/30), Sint 2000 (10W/40), Sint 2000 Turbodiesel (10W/40), Tecsint (5W/30, 0W/40, 5W/40).

* uleiuri pentru transmisii – AGIP Rotra LSX (75W/90), SX/S (75W/90). Aceste produse trebuie folosite împreună cu uleiurile, pentru motoare, menţionate mai sus.

Reducerea emisiilor poluante se obţine, în principal, prin folosirea unor  uleiuri cu viscozităţi re-duse. Cercetările efectuate în laboratoarele Agip şi rezultatele experimentale, au pus în evidenţă faptul că folosirea unor uleiuri de bază sintetice asigură o reducere mai importatntă a emisiilor poluante decât ule-iurile minerale cu aceleaşi viscozităţi. Uleiurile de acest tip, produse de Agip, au fost deja menţionate.

Prevenirea poluării mediului ambiant este o problemă cu importanţă deosebită. Preocupările noastre în acest domeniu au condus la formularea unor lubrifianţi cu impact redus asupra mediului. În afara uleiurilor pentru motoare, care asigură reducerea emisiilor poluante, au fost realizate o serie de lubrifianţi ’’biodegradabili’’, cum ar fi unsoarea Eco Grease 0 şi uleiurile hidraulice din gama Arnica (Extra Plus, S, S/I, 104/FR) şi cele de tip SP (7735, 7736).

Reducerea riscului de îmbolnăvire a lucrătorilor este posibilă prin utilizarea unor noi lubrifianţi Agip destinaţi prelucrării metalelor prin aşchiere. Prin utilizarea unor aditivi cu totul noi, lipsiţi de com-puşi toxici cu clor, brom, fosfor, azot etc., s-au formulat produse cu proprietăţi de performanţă deosebite, cum ar fi:

  • uleiuri emulsionabile – Aquamet (85, 104, LAK-E, S300, SBH), Estramet, Novamet (EP, VG), Smilax (300, 600BS), SP 7547, Ulex OSL-G, Unimet;
  • gama de uleiuri neemulsionabile ASTER (L, M, MM/E, MP, RF, S, TA, TA/E, TG).

 

Înapoi